Program

Program warsztatów,

Warsztaty echokardiograficzne- wady serca 10:00- 11:30

W programie zajęć, zaplanowano omówienie takich wad, jak:

  • niedomykalność mitralna (prezentacja i analiza wady oraz omówienie kwalifikacji do zabiegów naprawczych),
  • stenoza aortalna (prezentacja i analiza wady oraz omówienie kwalifikacji do zabiegów naprawczych),
  • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
  • niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Uczestnicy tych zajęć otrzymają certyfikat ukończenia.
Liczba osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniu, jest ograniczona do 50. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestruj się.

Warsztaty resuscytacji- ostre stany kariologiczne 12:00- 13:30

Podczas zajęć, wykorzystane zostaną nowoczesne symulatory oraz fantomy.
Osoby, które ukończą zajęcia, otrzymają certyfikat.
Liczba uczestników jest ograniczona do 20. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestruj się.

Warsztaty elektrokardiograficzne 14:00- 15:30

Osoby, które ukończą zajęcia, otrzymają certyfikat.
Liczba uczestników zajęć jest ograniczona do 50. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestruj się.

Udział w każdym z warsztatów jest płatny:

  • 50 złotych (w tym podatek VAT),
  • 0 złotych dla studentów, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji.