Na czym polega scyntygrafia serca?

Odpowiednia i wczesna diagnostyka wad serca pozwala na szybką reakcję i zapobieganie konsekwencjom w nagłych sytuacjach. Scyntygrafia serca wychodzi naprzeciw nowoczesnym metodom rozpoznawania chorób układu krwionośnego.

Czym jest badanie scyntygraficzne?

Scyntygrafia serca jest sposobem wykrywania choroby wieńcowej. Ta nieinwazyjna metoda polega na obrazowym badaniu serca z użyciem substancji promieniotwórczej – izotopu. Podczas zabiegu sprawdzany jest stan naczyń krwionośnych, a także ocena zwężenia w tętnicy wieńcowej.

Izotop osadza się na ściankach tętnic i żył. Miejsca zmienione chorobowo nie są przez niego oznaczone, co mówi o upośledzeniu przepływu krwi oraz niekurczeniu się mięśnia.

Badanie jest zupełnie bezpieczne, dawka izotopu nie przekracza normy promieniowania w badaniu rentgenowskim, dodatkowo jest szybko usuwana z organizmu i nie stanowi zagrożenia dla jego procesów.

Scyntygrafia niemal dla każdego

Scyntygrafia serca wykorzystywana jest u osób, u których podejrzewa się chorobę niedokrwienną serca. Przede wszystkim taki zabieg polecany jest dla osób z rozrusznikiem serca, a także po angioplastyce wieńcowej czy po bypassach.  Pacjenci, którzy mają kardiomiopatię, podejrzenie zatorowości płuc oraz nie mogą zostać poddani testowi wysiłkowemu, również są kwalifikowani do wykonania diagnostyki obrazowania ukrwienia mięśnia sercowego.

Kto nie może poddać się badaniu?

Warunkiem realizacji scyntygrafii jest miarowa akcja serca. Pacjenci z arytmią lub tachykardią nie zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia testu. Przeciwwskazaniami do wykonania badania jest ciąża i okres karmienia piersią. Poza tymi dwoma przypadkami nie ma przeszkód, by test został wykonany.

Odpowiednie przygotowanie = powodzenie testu

Prawidłowo przeprowadzone badanie scyntygrafii serca potrzebuje właściwego przygotowania pacjenta.

Aby badanie mogło zostać wykonane, pacjent musi wykonać 5 kroków:

  1. Warunkiem koniecznym jest odstawienie leków, które powodują zakłócanie zapisu EKG.
  2. Poddać się rutynowemu badaniu lekarskiemu, które pozwoli wykryć nieprawidłowości i przeszkody do wykonania badania (podstawowy wywiad, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG);
  3. Badany musi poinformować lekarza niepokojących objawach, które mogą pojawić się podczas badania (ból, duszności, pieczenie itp.).
  4. Każda osoba, która zostanie poddana scyntygrafii musi udzielić informacji na temat przyjmowanych leków (innych niż betablokery) oraz o ewentualnej ciąży czy karmieniu piersią;
  5. Konieczne jest usunięcie biżuterii oraz elementów metalowych przed testem.

Pacjent nie może spożywać żadnego posiłku na 3 godziny przed wykonywanym badaniem. Dozwolone jest picie napojów (z wyjątkiem alkoholu, herbaty, kawy i innych zawierających kofeinę). Poddający się testowi nie może palić tytoniu.

Badany powinien przygotować wysokotłuszczowy posiłek oraz pełnotłuste mleko (karton), które po zaaplikowaniu radioizotopu ma obowiązek spożyć (jest to wymagane przed obrazowaniem mięśnia sercowego).

Jak przebiega scyntygrafia?

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego SPECT realizowana jest w dwóch etapach przy użyciu gamma kamery. Test nie wymaga hospitalizacji, wykonywany jest w trybie ambulatoryjnym.

Pierwsza tura obejmuje próbę wysiłkową. Obciążenie serca można wykonać farmakologicznie przy użyciu leków jak dopamina czy adenozyna (i inne) lub na bieżni czy rowerze stacjonarnym. W trakcie mierzone jest ciśnienie tętnicze oraz wykonuje się kontrolę EKG. Gdy następuje kulminacja wysiłku, badanemu dożylnie podaje się radiofarmaceutyk.

Drugi etap polega na podaniu izotopu w stanie spoczynku i rejestracji obrazu czynności serca. Następnie porównuje się różnice i oznacza zmiany, które wystąpiły w funkcjonowaniu w obrębie badanego narządu.

Koszt scyntygrafii

Cena badania scyntygraficznego oscyluje w przedziale 400-1600 zł. Cena zależna jest od tego, czy test będzie robiony w całości (w wysiłku i spoczynku) i za pakiet trzeba zapłacić 1000-1600 zł. Jeśli w teście wybieramy jeden z etapów, wtedy koszt  jednostkowego badania wynosi od 400 do 800 zł.