Badania diagnostyczne są podstawową formą wykrywania chorób. Wykorzystywane powszechnie w medycynie pozwalają na ocenę stanu zdrowia i wyglądu narządów. Jednym z nich jest echo serca, które wykonuje się z uwagi na problemy kardiologiczne. Jest ono najpopularniejszym badaniem zaraz obok EKG.

Czym jest echo serca?

Badanie echo serca inaczej jest nazywane jako echokardiograficzne lub USG. Umożliwia ocenę funkcjonowania oraz budowy serca, czyli pracę zastawek, przepływ krwi przez komory, przedsionki, duże naczynia krwionośne, a także sprawdzenie ruchu mięśnia sercowego. Pozwala to na diagnostykę układu krążenia i wykrywanie jego chorób. Dzięki wykorzystaniu w badaniu fal ultradźwiękowych  jest możliwość przeprowadzania analizy echa serca u kobiet w ciąży i u małych dzieci. Wyróżnia się kilka podstawowych technik m.in. :

  • echo serca przezprzełykowe, czyli za pomocą specjalnej, cienkiej sondy umieszczanej w przełyku, pozwalającej na ocenę narządów w kilku wymiarach,
  • przezklatkowe echo serca, polega na przyłożeniu do ściany klatki piersiowej głowicy USG, pokazującej obraz w kilku wymiarach i płaszczyznach,
  • echo serca kontrastowe, stosowane w celu polepszenia jakości obrazu przy badaniu, poprzez podanie kontrastu dożylnie lub płynu zawierającego mikropęcherzyki,
  • obciążeniowe echo serca, robione po wysiłku fizycznych lub podaniu leków, które zwiększają zapotrzebowanie na tlen.

Jak długi czas badania, co wykrywa oraz na czym polega?

Aparat do wykonywania badania przesyła fale ultradźwiękowe, odbijające się od narządów, co pozwala na uzyskanie obrazu serca na monitorze. Podczas analizy pacjent leży na lewym boku, rozebrany od pasa w górę. Dodatkowo lekarz nakłada specjalistyczny żel po którym przesuwa głowicę w różne miejsca, uzyskując tym samym obraz narządu w kilku wymiarach. Osłuchiwanie serca trwa około 15 minut, chyba, że występuje bardziej złożony przypadek. Monitorowanie i diagnozowanie schorzeń możliwe jest w przypadku rozwarstwienia aorty, zapalenia wsierdzia, wad serca, niewydolności, wad zastawek, nieprawidłowości naczyń krwionośnych odchodzących od serca, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego.

Jakie są wskazania do badania?

Wskazaniami do badania najczęściej są objawy ze strony układu krążeniowego jak szmery nad sercem, różnorodne zaburzenia rytmu, stany pozawałowe i pooperacyjne, a także omdlenia i nietolerancje wysiłkowe. Dodatkowo badanie można przeprowadzać w przypadku podejrzeń wad serca i zastawek u płodu. Pozwala to na wczesne wykrycie i ustalenie planu leczenia dziecka przed porodem. Określa budowę serca, przepływ krwi oraz  zmiany w tętnie. Jest całkowicie bezpieczne zarówno dla kobiety jak i płodu, a wykonuje się je między 19 a 24 tygodniem ciąży.

Echo serca to badanie, którego wyniki są dostępne zaraz po wykonaniu. Przez nie ocenia się kurczliwość mięśnia sercowego (prawidłowe, braki ruchu, zmniejszone ruchy) oraz wymiary struktur dużych naczyń oraz serca. Dodatkowo pokazuje procentowo ilość przepompowanej krwi w trakcie jednego skurczu przez narząd.

 

Dodaj komentarz