Szanowni Państwo,
mamy ogromną przyjemność, zaprosić Państwa do uczestnictwa w XVII Warszawskich Dniach Kardiologii Akademickiej oraz V Letnim Spotkaniu Sekcji Farmakoterapii Sercowo- Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tradycyjnie, konferencja będzie dotyczyła codziennej praktyki kardiologicznej.

W tym roku, wykłady wygłaszane będą przez znane osobistości z całej Polski. Głównym celem konferencji, jest przedstawienie Państwu możliwości nowoczesnej diagnostyki chorób układu sercowo- naczyniowego oraz zapoznanie z postępowaniem terapeutycznym wśród różnych grup pacjentów. Co więcej, eksperci zaprezentują sposoby kwalifikacji i przygotowania chorych do procedur kardiochirurgicznych oraz kardiologicznych. Wybitni specjaliści przedstawią swoje cenne uwagi, sugestie, a także obserwacje. Podczas wykładów będzie możliwość zadawania pytań, a prowadzący zawsze chętnie przedyskutują problematyczne zagadnienia.

Uważamy, że najważniejsze jest dobre opanowanie umiejętności praktycznych w zakresie opieki medycznej pacjentów. Dlatego zaplanowane zostały warsztaty, dotyczące elektrokardiografii, echokardiografii, ergospirometrii. Co więcej, uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach poświęconych ostrym stanom kardiologicznym.

Wśród tematów wykładów i warsztatów, nie zabraknie najmodniejszych zagadnień z zakresu telemedycyny. Prezenterzy omówią miejsce telekardiologii w dzisiejszej medycynie, przedstawią prognozy oraz potencjalne znaczenie dla codziennej praktyki zawodowej.

Oprócz XVII Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej i V Letniego Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo- Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie miało miejsce spotkanie Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii.

Tradycyjnie, podczas Konferencji, odbędzie się sesja oryginalnych prac studenckich. Autorzy, uczący się na uniwersytetach medycznych w całej Polsce, przedstawią wyniki swoich badań. Prezentacja zostanie zrealizowana w formie e-plakatów. Blok poświęcony pracom studenckim przeprowadzany będzie w formule Hyde- Parku. Ten sposób prowadzenia konferencji pozwala na odbycie ciekawej, merytorycznej i pouczającej dyskusji. Autorzy, którzy przygotują najciekawsze prace, zostaną nagrodzeni.

Sądzimy, że plan Konferencji znajdzie u Państwa aprobatę. Pozostaje nam życzyć pożytecznie i miło spędzonego czasu podczas tegorocznego spotkania.

Dodaj komentarz